Hiện nay Thiên Bách Thảo là doanh nghiệp chuyên đào tạo học viên dưỡng sinh đông y từ cơ bản đến nâng cao hàng đầu tại Việt Nam!